Site Loader

Uslovi saradnje

Pred Vama su uslovi saradnje za fotografisanje i snimanje proslava.
Ukoliko ste saglasni sa njima, možete nas kontaktirati.
Hvala Vam što ste odabrali baš nas!

 1. Cena fotografije za kuma/starog svata iznosi 100 RSD (fotografije kupuju sami).
 2. Cena fotografije za ostale goste iznosi 150 RSD (fotografije kupuju sami).
 3. Cena fotografije za roditelje (ako se prodaja fotografija za roditelje dogovori sa mladencima/slavljenicima) iznosi 50 RSD (fotografije kupuju sami).
 4. Fotografije za kumove i goste prodaju se istog dana. Domaćini izrađuju naknadno fotografije i niža cena (0,30 EUR/kom. preko dogovorenog paketa) se odnosi samo na njih. Ukoliko domaćini žele da kupe fotografije za gosta, kuma ili starog svata cena fotografije je ista kao u tačkama 1 i 2 Uslova saradnje.
 5. Foto-sesija traje koliko je i dogovoreno u paketu koji su domaćini odabrali.
 6. Za članove ekipe potrebno je rezervisati mesta za sedenje u restoranu, kao i meni tokom proslave, u identičnoj meri kao i ostalim gostima na proslavi. Ukoliko je svadba van Niša postoji mogućnost da se broj članova ekipe uveća za prodavačicu fotografija.
 7. Rok isporuke preview diska sa logoom zaštićenim fotografijama u smanjenoj rezoluciji je 7 dana, a video snimka 15 dana, ali uglavnom sve stiže dosta ranije, osim u slučaju opravdanih razloga o kome će klijent biti uredno obavešten.
 8. Poručene fotografije naručilac posla dobija u punoj rezoluciji. Ukoliko bude naručeno više od 50% fotografija, naručilac dobija sve fotografije u punoj rezoluciji, na disku, bez logoa u gornjem desnom uglu fotografije. Doplata za disk sa fotografijama u punoj rezoluciji bez naručivanja fotografija je 40 EUR.
 9. Foto-materijal se u arhivi izvršioca posla čuva 3 meseca nakon proslave. Needitovan video materijal čuva se 1 mesec nakon isporuke. Izmene snimka moguće su jedino u tom periodu. Editovan materijal čuva se 3 meseca nakon proslave, i u tom periodu su moguće jedino kopije snimaka i fotografija, po ceni od 5 EUR za komplet.
 10. Dodatna angažovanja i dopune paketa:
  – Cena snimanja dronom (običaji, opština, crkva, restoran i sl.) iznosi 70 EUR.
  – Doplata za dodatni sat foto-sesije iznosi 25 EUR, računajući po započetom satu.
 11. Ukoliko se ne ispoštuje nešto od navedenog u ponudi (dodatni detalji uslova saradnje / rezervacija i otplata paketa / dodatni troškovi i dozvole / angažovanje / dodatno angažovanje i dopuna paketa / izmena i otkazivanje / restrikcije / prodaja fotografija na proslavi) naručilac posla je dužan da isplati svaki dodatni trošak po cenama koje su navedene u ponudi u roku od 7 dana. Ukoliko se dogovor ne ispoštuje, izvršilac posla neće isporučiti materijal naručiocu sve dok se ne reguliše ostatak duga.
  (1 EUR = 118,5 RSD)